Kontakt

Adres firmy

Chemont Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 53,
32-600 Oświęcim

tel. +48 663 429 065

Należymy do grupy:

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000226043
Kapitał zakładowy: 6 353 900 PLN

NIP: 5492212212
REGON: 356909795

Zarząd

Przemysław Ptak – Prezes Zarządu

Dział Sprzedaży i Marketingu

Chemont Sp. z o.o.Produkcja i montaż aparatury przemysłowej, Chemików, Oświęcim, Polska