Kontakt

Adres firmy

Chemont Sp. z o.o.
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 445 81 51
tel/fax +48 33 445 81 52
tel. +48 33 445 81 53

Należymy do grupy:

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000226043
Kapitał zakładowy: 6 353 900 PLN

NIP: 5492212212
REGON: 356909795

Zarząd

Marek Rościszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Piątkowski – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Rejdych – Wiceprezes Zarządu

Dział Sprzedaży i Marketingu

Chemont Sp. z o.o.Produkcja i montaż aparatury przemysłowej, Chemików, Oświęcim, Polska