Kontakt

Chemont Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 549-22-12-212
tel. +48 33 445 81 51, tel/fax +48 33 445 81 52
tel. +48 33 445 81 53
Wysokość kapitału zakładowego: 6 353 900,00 ZŁ


Sekretariat Prezesa Zarządu
wew.:21, fax: 22 email: sekretariat@chemont.pl

Specjalista ds. Administracji i Kadr
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
Urszula Hatłas - tel: kom. 693 116 036 e-mail: chemont@chemont.pl

Dyrektor Handlowy - Anna Kulpa
wew: 23 email: anna.kulpa@chemont.pl
tel. kom. 505 060 350

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSZĘ KIEROWAĆ
DO BIURA MARKETINGU

wew: 31 email: marketing@chemont.pl


Dyrektor Produkcji
Łukasz Janik tel kom 601 888 511


Biuro Zaopatrzenia i Logistyki
wew: 28 email: irena.gabrys@chemont.pl
tel: 570 527 025
wew: 30 email: monika.obrzut@chemont.pl
tel: 515 088 921
fax: 28

Logistyka tel: 570 527 027
Biuro Technologiczne  wew: 26
Biuro Kontroli Jakości  wew: 34
Główny Spawalnik   wew: 36


 
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej także „RODO”), przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Chemont Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Chemont Sp. z o.o., z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zawartych umów, nawiązania kontaktu lub realizacji zadań lub obowiązków wynikających z odpowiednich ustaw, rozporządzeń  i innych regulacji prawnych – powszechnie obowiązujących.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a, b, c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni przez Administratora pracownicy Chemont sp. z o.o. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celach organizacyjnych, księgowych, statystycznych.
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.


Administrator kontakt Chemont Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 445 81 51, tel/fax +48 33 445 81 52
tel. +48 33 445 81 53
email: chemont@chemont.pl

 

Siedziba Spółki Chemont mieści się  na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Oświęcim w budynku H125. Obecnie dojście i dojazd jest możliwy od strony ul. Unii Europejskiej.

Check This Out
https://googlemapsgenerator.com
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies